Ανακοίνωση ΕΛΓΑ-Εκτίμηση ζημιών από το χαλάζι της 20/6/2021