1

Ενημέρωση από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας για τον κορωνοϊό

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει εκδώσει οδηγίες σε έξι γλώσσες με σκοπό την ενημέρωση του κοινού σχετικά με τον κορωνοϊό και τα μέτρα αυτοπροστασίας. Η σχετική ενημερωτική καμπάνια είναι διαθέσιμη στο δικτυακό τόπο της Γ.Γ.Π.Π.