1

Συστήματα τηλεελέγχου του δικτύου ύδρευσης αποκτά η ΔΕΥΑ Καρδίτσας

Τη σύμβαση, ύψους 1.545.931,65 € για την υλοποίηση του έργου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ» υπέγραψε την Παρασκευή 26/7 ο Δήμαρχος Καρδίτσας κ.Κων. Παπαλός με την ιδιότητα του Προέδρου της ΔΕΥΑΚ, η οποία είναι και η δικαιούχος του έργου.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον Αειφόρος Ανάπτυξη (Ταμείο Συνοχής- Εθνικοί Πόροι), Άξονας προτεραιότητας 2: Προστασία και Διαχείριση Υδατικών Πόρων, όπου εντάχθηκε έπειτα από την υποβολή σχετικής πρότασης από τη ΔΕΥΑΚ.

Με το έργο, – ανάδοχος του οποίου αναδείχθηκε η ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕΕ,- αναβαθμίζεται το υφιστάμενο σύστημα ελέγχου του δικτύου ύδρευσης σε σύστημα τηλεελέγχου – τηλεχειρισμού με την μετατροπή των υφιστάμενων τοπικών σταθμών συλλογής πληροφοριών σε μετρητικούς σταθμούς πίεσης, παροχής και ποιοτικών χαρακτηριστικών και επεκτείνεται με νέους τοπικούς σταθμούς περιμετρικά της πόλης της Καρδίτσας στις θέσεις, όπου συνδέεται το εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης της πόλης με τους περιφερειακούς οικισμούς.

Έτσι ελέγχεται το υδατικό ισοζύγιο και κατ’ επέκταση το δίκτυο ύδρευσης για την ύπαρξη διαρροών.

Ειδικότερα με την ολοκλήρωση του έργου η ΔΕΥΑΚ θα διαθέτει σύστημα αυτοματισμού, τηλεελέγχου – τηλεχειρισμού του δικτύου ύδρευσης αποτελούμενο από:

 • 18 Τοπικούς Σταθμούς Ελέγχου που θα προκύψουν από την αναβάθμιση των ισάριθμων υφιστάμενων Σταθμών συλλογής πληροφοριών
 • 5 νέους Τοπικούς Σταθμούς Ελέγχου
 • 2 Τοπικούς Σταθμούς Ελέγχου ποιότητας νερού που θα προκύψουν από την αναβάθμιση ισάριθμων υφιστάμενων σταθμών συλλογής πληροφοριών
 • 100 Φορητούς Σταθμούς Ελέγχου, 2 ψηφιακούς συνεχιστές, 2 γαιόφωνα, 30 καταγραφικά ψηφιακού συσχετισμού
 • 1 Κεντρικός Σταθμός Ελέγχου που θα προκύψει από την επέκταση του υφιστάμενου σταθμού.

Τα αναμενόμενα οφέλη του έργου

Τα αναμενόμενα οφέλη από την υλοποίηση του έργου αυτού είναι:

 • Περιορισμός του ποσοστού των απωλειών του νερού
 • Η πλήρης και σαφής γνώση των παραμέτρων λειτουργίας του δικτύου σε μόνιμη βάση
 • Η δυνατότητα άμεσης επέμβασης για τον εντοπισμό και την επιδιόρθωση των διαρροών
 • Η αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες
 • Η βέλτιστη λειτουργία του δικτύου με παράλληλη εξοικονόμηση του ενεργειακού και υδατικού πόρου
 • Περιορισμός άσκοπης σπατάλης πόσιμου ύδατος με τη χρήση συστημάτων ρύθμισης πίεσης
 • Περιορισμός δαπανών συνεργείων από την μείωση των βλαβών

Δήλωση του κ. Κ. Παπαλού

Ο Δήμαρχος Καρδίτσας και Πρόεδρος της ΔΕΥΑΚ κ. Κώστας Παπαλός δήλωσε σχετικά με το έργο :

«Πρόκειται για μια πολύτιμη υποδομή, ένα πολύ σημαντικό έργο, περιβαλλοντικού χαρακτήρα, μέσω του οποίου η ΔΕΥΑΚ θα αποκτήσει καλύτερο και αποτελεσματικότερο έλεγχο του δικτύου ύδρευσης, ώστε να μπορεί ανά πάσα στιγμή να έχει πλήρη εικόνα της κατάστασης του δικτύου και της ποιότητας του πόσιμου νερού, να παρακολουθεί τις καταναλώσεις και να παρεμβαίνει άμεσα για την αποκατάσταση βλαβών, ώστε να μην χάνονται πολύτιμες ποσότητες νερού.