Σύσκεψη Δημάρχου και Αντιδημάρχων με τους Δ/ντες των Υπηρεσιών του Δήμου Καρδίτσας

Έμφαση στην αξιοποίηση του έμψυχου δυναμικού του Δήμου Καρδίτσας

Θα δώσει η Δημοτική Αρχή, για την καλύτερη λειτουργία των υπηρεσιών και την   κάλυψη των κενών που δημιουργούνται από τις συνταξιοδοτήσεις και τις μετατάξεις 

Τις βασικές οδηγίες και κατευθύνσεις για την λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου, έδωσε ο Δήμαρχος Καρδίτσας κ. Φωτ. Αλεξάκος προς τους Αντιδημάρχους και τους Δ/ντες των Υπηρεσιών σε σύσκεψη που συγκάλεσε την Τρίτη 2/9 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο κ. Αλεξάκος υπογράμμισε οτι βασική επιδίωξη της Δημοτικής Αρχής είναι η καλύτερη αξιοποίηση του συνόλου του έμψυχου δυναμικού του Δήμου, ώστε αφ' ενός να καλυφθούν τα κενά που δημιουργούνται από τις συνταξιοδοτήσεις και μετατάξεις υπαλλήλων και αφ΄ετέρου να αυξηθεί η παραγωγικότητα και η αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών του Δήμου. Για την επίτευξη αυτού του στόχου ο Δήμαρχος ζήτησε να υπάρχει στενή συνεργασία μεταξύ των Αντιδημάρχων και των Δ/ντων των υπηρεσιών της αρμοδιότητάς τους, ώστε να διαπιστωθεί που υπάρχουν τα μεγαλύτερα κενά και αν αυτά μπορούν να καλυφθούν με εσωτερικές μετακινήσεις εργαζομένων.

Όλοι οι εργαζόμενοι πρέπει να αντιμετωπίζονται ισότιμα. Δεν θέλουμε να υπάρχουν εργαζόμενοι δύο ταχυτήτων. Ως Διευθυντές θα πρέπει να μεριμνήσετε για την πλήρη αξιοποίηση του προσωπικού των υπηρεσιών σας, να γνωρίζετε επακριβώς το αντικείμενο εργασίας του καθενός να αναθέτετε καθήκοντα, να θέτετε στόχους και να ελέγχετε την επίτευξή τους .” ήταν το μήνυμα του κ. Αλεξάκου προς τα στελέχη του Δήμου.

Ο Δήμαρχος έδωσε επίσης ιδιαίτερη έμφαση στην πιστή τήρηση του ωραρίου από όλους τους εργαζόμενους, ανεξαρτήτως της θέσης που κατέχει ο καθένας, προαναγγέλοντας τακτικούς ελέγχους από τον ίδιο και τους Αντιδημάρχους και συνέπειες για όσους διαπιστωθεί οτι δεν τηρούν το ωράριό τους.

Ακολούθησε συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων και προτάσεων για την επίτευξη των βασικών στόχων που τέθηκαν από τον Δήμαρχο στην εισήγησή του.