Συνοδευτικά μέτρα του προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής, η Κοινωνική Σύμπραξη Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας, με επικεφαλή εταίρο τον Δήμο Καρδίτσας, παρέχει συνοδευτικά μέτρα στους ωφελούμενους της. Πρόκειται για υπηρεσίες, που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού και των κοινωνικών έκτακτων αναγκών των ωφελουμένων, με ενεργό και βιώσιμο τρόπο.

Στην παρούσα χρονική περίοδο, οι ωφελούμενοι του προγράμματος έχουν τη δυνατότητα χρήσης των παρακάτω συνοδευτικών μέτρων:

Δωρεάν είσοδο σε 1 κινηματογραφική ταινία: Το μέτρο αφορά στη δωρεάν είσοδο των ωφελουμένων, σε μία (1) κινηματογραφική ταινία της επιλογής τους, έως τις 30/3/2016. Για να κάνουν χρήση του μέτρου, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθυνθούν στις αρμόδιες υπηρεσίες των δήμων, από τους οποίους εξυπηρετούνται, προσκομίζοντας επίσημο έγγραφο στο οποίο αναγράφεται ο αριθμός ΑΜΚΑ και να λάβουν ειδικό παραπεμπτικό, το οποίο φέρει σφραγίδα του οικείου δήμου και υπογραφή του αρμοδίου υπαλλήλου. Κατόπιν, προσέρχονται στον κινηματογράφο (Αρτεσιανού 1, Καρδίτσα) πριν την έναρξη της ταινίας, παραδίδουν το παραπεμπτικό στην είσοδο και παρακολουθούν την ταινία. Σε ότι αφορά τον Δήμο Καρδίτσας, αρμόδια υπηρεσία για την παράδοση των παραπεμπτικών είναι η Διεύθυνση Κοινωνικών Πολιτικών & Δημόσιας Υγείας του Δήμου Καρδίτσας (Πλαστήρα 62, Καρδίτσα, πρόσωπο επαφής κα Τσώλου Αγορή). Παρακαλούνται οι ωφελούμενοι που εξυπηρετούνται από άλλους δήμους, να απευθύνονται στις υπηρεσίες του οικείου δήμου, για τη λήψη του παραπεμπτικού. Σημειώνεται, ότι οι ωφελούμενοι που εξυπηρετούνται από τον Σύλλογο Τριτέκνων Ν. Καρδίτσας, θα πρέπει να απευθυνθούν στον Σύλλογο, για τη λήψη του παραπεμπτικού.

Συμβουλευτική εργασιακής ένταξης: Το μέτρο αφορά στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στους ανέργους ωφελούμενους, για την ένταξη τους στην αγορά εργασίας. Συγκεκριμένα, για τον κάθε ωφελούμενο που θα λάβει την υπηρεσία, θα συνταχθεί ατομικό βιογραφικό, θα παρασχεθεί ενημέρωση για τα τρέχοντα και αναμενόμενα προγράμματα ενίσχυσης της απασχόλησης και τις προοπτικές απασχόλησης μέσω της κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Για να κάνουν χρήση του μέτρου, παρακαλούνται οι ωφελούμενοι να επικοινωνήσουν με την Αναπτυξιακή Καρδίτσας, στα τηλέφωνα 2441042363-207, 2441042363-209, 2441042363-211, 2441042363-201, έως τις 30/3/3016.