1

Συνεργασία του Δήμου Καρδίτσας με το Τμήμα Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου

Για θέματα ποιότητας και τεχνολογίας ξύλινων κατασκευών σε εξωτερικούς κοινόχρηστους χώρους του Δήμου

Την αφετηρία μιας νέας συνεργασίας του Δήμου Καρδίτσας με το Τμήμα Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου (ΤΕΙ Θεσσαλίας) για θέματα τεχνολογίας ξύλινων κατασκευών εξωτερικού χώρου, σηματοδότησε η συνάντηση του Δημάρχου Καρδίτσας κ. Φωτ. Αλεξάκου με τον Καθηγητή του Τμήματος κ. Γεώργιο Μαντάνη.

Όπως συμφωνήθηκε, ο κ. Γ. Μαντάνης θα παρέχει εθελοντικά τεχνολογική υποστήριξη στον Δήμο Καρδίτσας και ειδικότερα τεχνικές συμβουλές και τεχνική υποστήριξη στην αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών πάνω σε σημαντικά θέματα που αφορούν στη μελέτη, τις τεχνικές προδιαγραφές και τα σωστά και υψηλής ποιότητας υλικά (πρώτες ύλες) και φινίρισμα, για ξύλινες ή/και μικτές κατασκευές του Δήμου Καρδίτσας, όπως λ.χ. όργανα σε παιδικές χαρές, παγκάκια, πέργκολες, κιόσκια, φράκτες, ζαρντινιέρες, πάγκοι-τραπέζια σε χώρους δασικής αναψυχής κ.α.

Συγκεκριμένα, η εν λόγω συνεργασία, θα περιλαμβάνει 4 επιμέρους ενότητες:

  •  Αποτίμηση-αξιολόγηση των έργων που έχουν ήδη υλοποιηθεί πρόσφατα στον Δήμο Καρδίτσας, με στόχο τη συλλογή θετικών και τυχόν αρνητικών πληροφοριών, ή τον εντοπισμό σφαλμάτων. Η ενότητα αυτή θα περιλαμβάνει και τεχνική κατάρτιση του ειδικού προσωπικού του Δήμου Καρδίτσας.
  •  Τεχνική υποστήριξη από το Εργαστήριο του ΤΕΙ Θεσσαλίας σε θέματα τεχνικών προδιαγραφών (π.χ. όρους των διακηρύξεων) για τέτοια έργα, με σκοπό την καλύτερη δυνατή ποιότητα τόσο των πρώτων υλών, όσο και των τελικών παραδοτέων έργων.
  •  Εφαρμογή νέου συστήματος εκτέλεσης και υλοποίησης τέτοιων έργων που αφορούν σε όργανα ή μέρη ξύλινων κατασκευών, με στόχο τη διασφάλιση του συμφέροντος του Δήμου, και την εξάλειψη των σημερινών «παθογενειών» που υπάρχουν σε σχετικούς διαγωνισμούς του Δημοσίου.
  •  Η καθιέρωση διαδικασιών τακτικής συντήρησης (κάθε 1 ή 2 έτη) για τα έργα ξύλινων ή μικτών κατασκευών του Δήμου (ειδικά για τις παιδικές χαρές), ώστε να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και η διατήρηση μεγάλης διάρκειας ζωής των κατασκευών αυτών, όπως και η ασφάλεια των τελικών χρηστών που είναι τα παιδιά. Στόχος η εφαρμογή πρωτοκόλλων συντήρησης και ορθού συστήματος συντηρήσεων.

Η τεχνική υποστήριξη του Εργαστηρίου ΕΤΞ (ΤΕΙ) είναι εθελοντική και ανιδιοτελής.