Συνεργασία της ΕΣΕΚ με το Δήμο Καρδίτσας για τη αξιοποίηση των υπολειμμάτων κλαδεύσεων

Με βάση τις αρχές της κυκλικής οικονομίας

Συνεργασία της ΕΣΕΚ με το Δήμο Καρδίτσας για τη αξιοποίηση των υπολειμμάτων κλαδεύσεων

Συνάντηση εργασίας είχε στο γραφείο του ο Δήμαρχος Καρδίτσας κ. Β. Τσιάκος με εκπροσώπους της Ενεργειακής Συνεταιριστικής Κοινότητας Καρδίτσας. Ειδικότερα ο Δήμαρχος συναντήθηκε με τον πρόεδρο κ. Γιώργο Κονταξή, το μέλος της διοίκησης κ. Βασίλη Μπέλη και το γενικό Δ/ντη κ. Βασίλη Φιλλίπου.

Στη συνάντηση συζητήθηκε η διερεύνηση συνεργασίας του Δήμου Καρδίτσας με την Ενεργειακή Κοινότητα (ΕΣΕΚ) και η δημιουργία μιας κοινότητας, στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού έργου BECoop (2020 – 2023) που χρηματοδοτείται από τον Ορίζοντα 2020, στο οποίο και συμμετέχει η ΕΣΕΚ, που θα επεξεργάζεται υπολειμματική βιομάζα και θα παράγει βιοενέργεια για σκοπούς θέρμανσης. Η κοινότητα θα περιλαμβάνει ένα καθετοποιημένο σύστημα συλλογής και αξιοποίησης της υπολειμματικής βιομάζας που προκύπτει από τα υπολείμματα των αστικών κλαδεύσεων και του υπολειμματικού καφέ της πόλης μας. Πιο συγκεκριμένα, τα συνεργεία του δήμου θα πραγματοποιούν τις κλαδεύσεις όπως γίνεται μέχρι και σήμερα με τη διαφορά ότι αντί τα υπολείμματα να παραμένουν αναξιοποίητα, θα θρυμματίζονται και θα μετατρέπονται σε βιοκαύσιμα. Πηγαίνοντας ένα βήμα παρακάτω, στα πλαίσια ανακύκλωσης των οργανικών υπολειμμάτων και ακολουθώντας το παράδειγμα της InCommOn στη βόρειο Ελλάδα, συζητήθηκε η δημιουργία ενός δικτύου συλλογής υπολειμματικού καφέ, αρχικά από τους χώρους εστίασης της πόλης. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ΕΣΕΚ έχει ήδη παράξει pellet από υπολειμματικό καφέ στα πλαίσια συνεργασίας της με το έργο κα(Φ)σιμο. Η ιδέα της μίξης των υπολειμμάτων που προκύπτουν από τα κλαδέματα και του υπολειμματικού καφέ, δίνει ένα νέο, πρωτοπόρο και καινοτόμο βιοκαύσιμο το οποίο θα μπορεί να επιστρέφει ως τελικό προϊόν πλέον πίσω στο δήμο για να εξοικονομήσει κάποιες από τις ανάγκες θέρμανσης δημοτικών κτιρίων (σχολείων, αθλητικούς χώρους, κ.α.). Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας θα μπορούσε να συμπληρώσει την κοινότητα προσφέροντας υποστήριξη σε θέματα ποιότητας και ιδιοτήτων βιοκαυσίμων. Για μια συνεργασία με πολλούς ωφελούμενους έκανε λόγο ο Δήμαρχος Καρδίτσας κ. Βασίλης Τσιάκος. Όπως υπογράμμισε ο Δήμος κερδίζει από το γεγονός ότι αξιοποιεί άχρηστα υπολειμματικά υλικά κλαδεύσεων. Συγχρόνως μειώνει τον όγκο των απορριμμάτων που θα έπρεπε να διαχειριστεί. Η ΕΣΕΚ κερδίζει καθώς ως Ενεργειακή Κοινότητα προσδοκά οφέλη από την όλη επεξεργασία ενώ σαφώς κερδισμένη είναι και η τοπική κοινωνία καθώς μέσω της εφαρμογής των αρχών της κυκλικής οικονομίας ένα μέρος του κέρδους θα επιστρέφει για να στηρίζει ευάλωτες κοινωνικές ομάδες ή ειδικές δράσεις. Τέλος ένα ακόμη μεγάλο κέρδος είναι τα περιβαλλοντικά οφέλη που προκύπτουν και αφορούν τους πάντες.

Οφέλη για το Δήμο Καρδίτσας

 • Μείωση των ποσοτήτων απόρριψης πράσινων, σε χώρους περιμετρικά του δήμου όπως γίνεται σήμερα.
 • Ενεργειακή αξιοποίηση των υπολειμμάτων και εξοικονόμηση θερμικών αναγκών των δημοτικών κτιρίων.
 • Μείωση των αερίων του θερμοκηπίου που εκλύονται κατά την ανοιχτή καύση των υπολειμμάτων, ή των αερίων που εκλύονται κατά την βιοαποδόμηση της βιομάζας.
 • Μείωση των άκαυστων μικροσωματιδίων που εκλύονται κατά τη καύση της βιομάζας σε χώρους περιμετρικά της πόλης.
 • Μείωση των προβλημάτων υγείας που δημιουργούνται από τα παραπάνω.
 • Μείωση των δρομολογίων των φορτηγών του δήμου και μεταφορά πλήρους ωφέλιμου φορτίου.
 • Μείωση του κόστους θέρμανσης του δήμου από την ενεργειακή εκμετάλλευση των υπολειμμάτων του ή κοινωνική πολιτική προς ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.
 • Εισαγωγή της έννοιας της ανακύκλωσης προς την τοπική κοινωνία αρχίζοντας με τον καφέ.
 • Δημιουργία θέσεων εργασίας.
 • Μείωση κόστους από το χυτά αφού η ποσότητα του καφέ που θα αξιοποιείται δε θα απορρίπτεται.
 • Μείωση κόστους από τη ΠΑΔΥΘ, αφού ποσότητα των αστικών κλαδεύσεων θα αξιοποιείται και δε θα απορρίπτεται.