1

Συνεργασία με διερμηνέα στο πλαίσιο on line συνάντησης του διακρατικού προγράμματος με τίτλο: “FAIRY TALES”