Συνεδρίασε η Επιτροπή Βραβείων του Διαγωνισμού του Κληροδοτήματος Βαλταδώρου

Σε εξέλιξη η διαδικασία υποβολής προτάσεων των κατηγοριών Γεωπόνων και Ζωγράφων

Η πορεία του 1ου Διαγωνισμού του Κληροδοτήματος Βαλταδώρου που προκήρυξε ο Δήμος Καρδίτσας και η ανταλλαγή σκέψεων και προτάσεων για την μεγαλύτερη δυνατή κινητοποίηση του καλλιτεχνικού και επιστημονικού δυναμικού της Καρδίτσας για τη συμμετοχή του, αλλά και την περαιτέρω αναβάθμιση του νέου θεσμού, ήταν τα βασικά θέματα με τα οποία ασχολήθηκε η Επιτροπή του Διαγωνισμού του Κληροδοτήματος Βαλταδώρου κατά τη συνεδρίασή της.

Την Επιτροπή συγκροτούν οι:

 • Σωτηρία Μπακαλάκου, Πρόεδρος, Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος Δήμου Καρδίτσας
 • Χρυσός – Βάϊος Σπάνιας, Αντιπρόεδρος, Εκπρόσωπος του Δικηγορικού Συλλόγου Καρδίτσας
 • Μιχαήλ Παπανούσκας ,Γενικός Γραμματέας, Εκπρόσωπος της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καρδίτσας
 • Σταύρος Παπαγεωργίου, Μέλος, Δημοτικός Σύμβουλος
 • Σωτήριος Κουλοκτσής Μέλος,Εκπρόσωπος του Ιατρικού Συλλόγου Καρδίτσας
 • Αριστοτέλης Αντωνίου, Μέλος Εκπρόσωπος του Εμπορικού Συλλόγου Καρδίτσας
 • Βαϊα Σδράλια Μέλος Εκπρόσωπος της Ένωσης Επιστημόνων Ν. Καρδίτσας
 • Βασίλειος Κουκουλιάκος, Μέλος Εκπρόσωπος του Συλλόγου Υπαλλήλων του υποκ/τος της ΕΤΕ Καρδίτσας

Η Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Σωτ. Μπακαλάκου ενημέρωσε τα παρόντα μέλη για τις ενέργειες που έγιναν από την πλευρά του Δήμου Καρδίτσας από την προκήρυξη του Διαγωνισμού μέχρι και σήμερα, ενώ ακολούθησε μια εποικοδομητική συζήτηση και ανταλλαγή σκέψεων και προτάσεων για τις πρωτοβουλίες που θα πρέπει να αναληφθούν το επόμενο διάστημα, τόσο για την επιτυχή ολοκλήρωση του 1ου Διαγωνισμού, όσο και για την συνέχεια, αφού ο Διαγωνισμός του Κληροδοτήματος Βαλταδώρου θα διενεργείται σε ετήσια βάση.

Υπενθυμίζεται ότι όπως ορίζεται και στις διαθήκες των δωρητών αδελφών Αντωνίου και Θεοδώρας Βαλταδώρου ο Διαγωνισμός απευθύνεται σε επιστήμονες και καλλιτέχνες και ειδικότερα σε γεωπόνους, νομικούς οικονομολόγους, ιστορικούς, ζωγράφους και λογοτέχνες κατοίκους του Δήμου Καρδίτσας.

Για τον 1ο Διαγωνισμό του 2017 αποφασίστηκε από το Δήμο Καρδίτσας η προκήρυξη να αφορά γεωπόνους και ζωγράφους, οι οποίοι θα πρέπει να παραδώσουν τις μελέτες και τα έργα τους στο Δήμο μέχρι την 31η Ιουλίου.

Ως προς την προθεσμία συμμετοχής στο διαγωνισμό, η κ. Μπακαλάκου εξέφρασε την άποψη ότι θα πρέπει να δοθεί παράταση λόγω της θερινής περιόδου κάτι που με τη σύμφωνη γνώμη και των άλλων μελών της Επιτροπής θα προτείνει στην επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Οι όροι του Διαγωνισμού

Από την Επιτροπή Βραβείων του Διαγωνισμού θα απονεμηθούν τρία βραβεία σε κάθε κατηγορία, τα οποία θα χρηματοδοτηθούν από το Κληροδότημα Βαλταδώρου.

Οι βασικές προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται από τους υποψηφίους για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι:

 • Να κατοικούν στο Δήμο Καρδίτσας.
 • Για την κατηγορία των γεωπόνων να διαθέτουν πτυχίο Γεωπόνου.
 • Για την κατηγορία των ζωγράφων να διαθέτουν πτυχίο Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών ή αποδεδειγμένη καλλιτεχνική εμπειρία.

Όσον αφορά το θέμα του Διαγωνισμού οι μεν γεωπόνοι καλούνται να υποβάλουν μελέτες-προτάσεις με θεματολογία που καλύπτει σχεδόν όλο το εύρος του πρωτογενή τομέα και με στόχευση την εφαρμογή τους στην πράξη για την ενίσχυσή του. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει μέχρι την 31η Ιουλίου 2017 να καταθέσουν στο πρωτόκολλο του Δήμου Καρδίτσας, (Αρτεσιανού 1, 2ος όροφος), το φάκελο υποψηφιότητάς τους που θα περιλαμβάνει την γραπτή εργασία-πρόταση, μεγέθους 30-60 δακτυλογραφημένων σελίδων, το πτυχίο Γεωπόνου (ΠΕ ή ΤΕ) ένα βιογραφικό σημείωμα και ένα αποδεικτικό κατοικίας.

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα αξιολογηθούν από Επιτροπή Ειδικών Επιστημόνων για την ωριμότητά τους, τη δυνατότητα πρακτικής εφαρμογής και τη συμβολή τους στην βιώσιμη τοπική ανάπτυξη και την ευθύνη της τελικής επιλογής θα έχει η Επιτροπή Βραβείων.

Θα βραβευθούν οι 3 καλύτερες προτάσεις. Το πρώτο βραβείο ανέρχεται στο ποσό των 2000 ευρώ, το δεύτερο στο ποσό των 1600 ευρώ και το τρίτο στο ποσό των 1200 ευρώ.

Οι ζωγράφοι καλούνται να διαγωνιστούν με θέμα έμπνευσης: “Δήμος Καρδίτσας και ποδήλατο”, καθώς επιθυμία της Δημοτικής Αρχής είναι να αναδειχθεί η στενή σχέση της πόλης μας με το ποδήλατο που είναι και το ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα και να αξιοποιηθεί ακόμα περισσότερο.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει μέχρι την 31η Ιουλίου 2017 να καταθέσουν στο πρωτόκολλο του Δήμου Καρδίτσας, (Αρτεσιανού 1, 2ος όροφος) το φάκελο υποψηφιότητάς τους, ο οποίος θα περιλαμβάνει φωτογραφία / φωτογραφίες του έργου ζωγραφικής, τα στοιχεία ταυτότητας του έργου, και μια σύντομη περιγραφή ή ένα σχόλιο της ιδέας του έργου, έως 200 λέξεις, το πτυχίο, αν υπάρχει, ένα σύντομο βιογραφικό και ένα αποδεικτικό κατοικίας.

Τα έργα τέχνης θα αξιολογηθούν από Επιτροπή Καλλιτεχνών για την ωριμότητα και την πρωτοτυπία της σύνθεσης, τη χρήση στοιχείων του Δήμου Καρδίτσας και του ποδηλάτου, καθώς και η καταλληλότητά του να αποτελέσει το σύμβολο της Καρδίτσας ως πόλης του ποδηλάτου, ενώ την ευθύνη της τελικής επιλογής θα έχει η Επιτροπή Βραβείων. Τα 3 καλύτερα έργα θα περιέλθουν στην κατοχή του Δήμου Καρδίτσας και θα φιλοξενηθούν στην Πινακοθήκη. Το πρώτο βραβείο ανέρχεται στο ποσό των 1000 ευρώ, το δεύτερο στο ποσό των 800 ευρώ και το τρίτο στο ποσό των 600 ευρώ.

Η απονομή όλων των βραβείων θα πραγματοποιηθεί σε μια ειδική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί το φθινόπωρο του 2017 στην Καρδίτσα, στην οποία θα γίνει η απονομή των βραβείων. Η αναλυτική προκήρυξη του Διαγωνισμού Βαλταδώρου βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Δήμου http://dimoskarditsas.gov.gr/?p=21477