Συνάντηση του Δημάρχου Καρδίτσας με τον Υπουργό Παιδείας

Συνάντηση με τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κ. Κων. Γαβρόγλου για το ζήτημα των Τμημάτων και Σχολών του νέου Πανεπιστημίου Θεσσαλίας είχε σήμερα Πέμπτη 11/10 ο Δήμαρχος Καρδίτσας κ. Φώτης Αλεξάκος, συνοδευόμενος από τον Αντιδήμαρχο αρμόδιο για θέματα Παιδείας κ. Ιωάννη Σβάρνα.

Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης ο Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κ. Χαράλαμπος Μπιλίνης, ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής Ερρίκος Χάιμ Βεντούρας, ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Πατρών Παντελής Κυπριανός και η νομική σύμβουλος του Υπουργού Αλεξάνδρα Τομαρά.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης ο κ. Αλεξάκος είχε την ευκαιρία να εκθέσει στον Υπουργό και τους συνεργάτες του τις θέσεις των φορέων της Καρδίτσας επί του νομοσχεδίου για την νέα «αρχιτεκτονική» του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας που έθεσε σε διαβούλευση, όπως αυτές διαμορφώθηκαν σε συσκέψεις που προηγήθηκαν.

Ειδικότερα ο Δήμαρχος Καρδίτσας αναγνώρισε κατ’ αρχήν τα θετικά σημεία του νομοσχεδίου που αφορούν την ανωτατοποίηση των ΤΕΙ και την ίδρυση στην πόλη μας Τμήματος Δημόσιας Υγείας και Ινστιτούτου Γενετικής Βελτίωσης Ζώων, υπογράμμισε όμως την ανάγκη και ανέλυσε τους λόγους που επιβάλλουν την παραμονή του Τμήματος Διατροφής και Διαιτολογίας, και την ίδρυση Σχολής με έδρα την Καρδίτσα, ενώ πρότεινε και την αξιοποίηση των εγκαταστάσεων του Εθνικού Κέντρου Βάμβακος στο πλαίσιο του Πανεπιστημιακό Ερευνητικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Επέδωσε μάλιστα στον Υπουργό και σχετικό υπόμνημα.

Ο Υπουργός άκουσε με ενδιαφέρον τις θέσεις και υπογράμμισε ότι ο διάλογος συνεχίζεται κάτι που αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο να υπάρξει βελτίωση του νομοσχεδίου που θα κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή.

Το υπόμνημα

Στο σχετικό υπόμνημα του Δημάρχου Καρδίτσας αναφέρονται τα εξής:

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις»

Σε σχέση με το νομοσχέδιο του Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις» που βρίσκεται στο στάδιο της διαβούλευσης θέλουμε να κάνουμε τις εξής επισημάνσεις – προτάσεις:

– Θεωρούμε κατ’ αρχήν σημαντική την πρωτοβουλία του Υπουργείου να προχωρήσει σε έναν νέο σχεδιασμό της Ανώτατης Εκπαίδευσης στη χώρα μας, καθώς είναι αναγκαίος ο εκσυγχρονισμός των προγραμμάτων σπουδών, ώστε να απαντούν στις διαρκώς μεταβαλλόμενες ανάγκες της ελληνικής, αλλά και διεθνούς οικονομίας και κοινωνίας.

– Θεωρούμε επίσης θετική την προωθούμενη ανωτατοποίηση των ΤΕΙ, η πλειοψηφία των οποίων – όπως διαπιστώνουμε από τα Τμήματα που λειτουργούν στην Καρδίτσα – έχουν εξελιχθεί τόσο σε επίπεδο ανθρώπινου δυναμικού, όσο και σε επίπεδο υποδομών σε ψηλά επίπεδα ποιότητας και έχουν ωριμάσει οι συνθήκες να αναβαθμιστούν.

– Με βάση τα παραπάνω και ο καθορισμός της απαιτούμενης διάρκειας φοίτησης για την απόκτηση πτυχίου των Τμημάτων Επιστήμης Τροφίμων και Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού που σύμφωνα με το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο ιδρύονται στην Καρδίτσα σε δέκα (10) ακαδημαϊκά εξάμηνα με κατοχύρωση των επαγγελματικών τους δικαιωμάτων κινείται προς τη θετική κατεύθυνση.

Γενικότερα όμως οφείλουμε να επισημάνουμε οτι οι διαδικασίες σύνταξης και διαβούλευσης του σχεδίου υπήρξαν βεβιασμένες και σε σημαντικό βαθμό αδιαφανείς και εξελίχθηκαν ερήμην των τοπικών κοινωνιών και ειδικότερα της Αυτοδιοίκησης που αγνοήθηκε σχεδόν επιδεικτικά στον αρχικό σχεδιασμό. Αλλά και όταν οι φορείς της είχαν την ευκαιρία να διατυπώσουν τις θέσεις τους στις επιτόπιες επισκέψεις της ηγεσίας του Υπουργείου στη Θεσσαλία και ειδικότερα στην Καρδίτσα, αυτές, όπως προκύπτει και από το νομοσχέδιο, που τίθεται σε διαβούλευση δεν εισακούστηκαν ούτε κατ’ ελάχιστον, ενώ δεν τηρήθηκε ούτε η υπόσχεση που δόθηκε από τον ίδιο τον Υπουργό για συνάντηση με τους φορείς πριν την κατάθεση του νομοσχεδίου.

Θέση μας ήταν και παραμένει οτι η ανάπτυξη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, η λειτουργία του οποίου επηρεάζει την πνευματική, πολιτιστική, οικονομική και κοινωνική ζωή της περιφέρειάς μας πρέπει να γίνει με ισόρροπο τρόπο και όχι να ενισχύσει περαιτέρω τους αναπτυγμένους νομούς. Η χωροθέτηση 23 Τμημάτων στην Ανατολική Θεσσαλία και μόλις 6 στην Δυτική Θεσσαλία κινείται σε αντίθετη κατεύθυνση και εντείνει την ενδοπεριφερειακή ανισότητα. Στην κατεύθυνση αυτή προτείνουμε τα νέα Τμήματα που δημιουργούνται στο εξής να χωροθετούνται στη Δυτική Θεσσαλία μέχρι την επίτευξη της ισόρροπης κατανομής.

Πρότασή μας όσον αφορά τη χωροθέτηση και λειτουργία Τμημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στην Καρδίτσα η εξής:

1. Είμαστε θετικοί στην ίδρυση των Τμημάτων:

α. Επιστήμης Τροφίμων,

β. Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού και

γ. Δημόσιας και Ενιαίας Υγείας

2. Θεωρούμε επίσης θετικό το γεγονός οτι στο πλαίσιο του υπό ίδρυση Πανεπιστημιακού Ερευνητικού Κέντρου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ιδρύεται Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης Ζώων με έδρα την Καρδίτσα αξιοποιώντας τις σχετικές υποδομές που διαθέτουμε.

3. Ζητάμε να διατηρηθεί η έδρα του Τμήματος Διατροφής και Διαιτολογίας στην Καρδίτσα, όπου λειτουργεί απρόσκοπτα από την ίδρυσή του μέχρι και σήμερα, έχοντας αναπτύξει τις υποδομές του παρέχοντας υψηλό επίπεδο σπουδών και κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα στους πτυχιούχους του, με υψηλή βάση για τους εισακτέους. Επιπροσθέτως σύμφωνα με έρευνα τα διαθέσιμα σπίτια για ενοικίαση σε φοιτητές στην Καρδίτσα είναι πολύ περισσότερα σε σχέση με τα Τρίκαλα και τυχόν μετακίνηση του Τμήματος Διατροφής και Διαιτολογίας, θα καθιστούσε δυσχερέστερη την εξεύρεση στέγης στην γειτονική πόλη και σε αύξηση των ενοικίων.

4. Να ιδρυθεί Σχολή Υγείας και Ζωής με έδρα την Καρδίτσα, στην οποία θα ενταχθούν τα Τμήματα Κτηνιατρικής, Επιστήμης Τροφίμων, Διατροφής και Διαιτολογίας και Δημόσιας και Ενιαίας Υγείας.

5. Να αξιοποιηθεί από το υπό ίδρυση Πανεπιστημιακό Ερευνητικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας το Εθνικό Κέντρο Βάμβακος στην Καρδίτσα, το οποίο διαθέτει πολύ σύγχρονες κτιριακές εγκαταστάσεις 2.500 τ.μ. και όλους τους απαραίτητους χώρους για εκπαίδευση με ένα πολύ σύγχρονο εργαστηριακό εξοπλισμό υψηλής τεχνολογίας, όπως επίσης και ένα πολύ σύγχρονο αμφιθέατρο (Συνεδριακό Κέντρο).

Με εκτίμηση

Φώτης Αλεξάκος

Δήμαρχος Καρδίτσας