1

Συνάντηση με στελέχη του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης

Ο Δήμος Καρδίτσας στηρίζει τη δράσητου Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης
Στελέχη της Αποστολής Ελλάδας του Δ.Ο.Μ. ενημέρωσαν τη Δημοτική Αρχή και εκπροσώπους κοινωνικών φορέων για το πρόγραμμα
«Εθελοντικών επιστροφών υπηκόων τρίτων χωρών στη χώρα καταγωγής τους»

“Καθένας έχει το δικαίωμα να εγκαταλείπει οποιαδήποτε χώρα, ακόμα και τη δική του, και να επιστρέφει σε αυτή». Άρθρο 13, παρ. 2, της Οικουμενικής  Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Αυτό το θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα προασπίζει με τη δράση του ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης , ένας Διεθνής Διακυβερνητικός Οργανισμός με 127 Κράτη Μέλη, 17 Κράτη Παρατηρητές και 460 γραφεία σε όλο τον κόσμο.

Τα στελέχη του ΔΟΜ- Αποστολή Ελλάδος  κ. Γ. Περογιαννάκης και Μπιλάλ Καμάρ επισκέφθηκαν την Τετάρτη 1/4  το Δήμο Καρδίτσας, όπου ενημέρωσαν την Δημοτική Αρχή, υπηρεσιακά στελέχη του Δήμου, καθώς και εκπροσώπους της Εκκλησίας και άλλων κοινωνικών φορέων για το Πρόγραμμα «Εθελοντικών επιστροφών υπηκόων τρίτων χωρών στη χώρα καταγωγής τους ». Το πρόγραμμα υλοποιεί ο ΔΟΜ σε  συνεργασία με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη/Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας και το Γραφείο της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) με χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επιστροφής .

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε υπηκόους τρίτης χώρας που δε θέλουν ή δε μπορούν να παραμείνουν νόμιμα στην Ελλάδα και επιθυμούν να επιστρέψουν στη χώρα τους. Ειδικότερα για να δικαιούται κάποιος να συμμετέχει στο πρόγραμμα αυτό πρέπει να ανήκει σε μια από τις παρακάτω ομάδες:

  • Να είναι υπήκοος τρίτης χώρας που δεν πληροί τους όρους εισόδου και παραμονής στη χώρα
  • Να είναι υπήκοος τρίτης χώρας που δεν έχει υποβάλλει αίτημα για άσυλο και είτε δεν έχει ληφθεί ακόμη απόφαση για το αίτημά του, ή έχει απορριφθεί.
  • Να είναι υπήκοος τρίτης χώρας που βρίσκεται σε καθεστώς διεθνούς προστασίας, αλλά ωστόσο επιθυμεί να επιστρέψει στη χώρα του.

Όσοι ανήκουν στις παραπάνω κατηγορίες μπορούν να απευθύνονται στον ΔΟΜ, ο οποίος μέσω αυτού του προγράμματος  αναλαμβάνει όλες τις νόμιμες διαδικασίες για τη διευκόλυνση της ασφαλούς και αξιοπρεπούς επιστροφής στη χώρα καταγωγής τους.

Ειδικότερα ο ΔΟΜ αναλαμβάνει τα εξής:

  •  Καταγραφή και ταυτοποίηση
  •  Έκδοση ταξιδιωτικών εγγράφων
  •  Έκδοση εισιτηρίων
  • Παροχή οικονομικού βοηθήματος (300€ για τις όμορες χώρες Τουρκία, Αλβανία, Σερβία και Σκόπια και 600€ για τις υπόλοιπες Τρίτες χώρες)
  • Συνοδεία στο αεροδρόμιο κατά την αναχώρηση από την Ελλάδα και υποδοχή τόσο στη χώρα διέλευσης όσο και στον τελικό προορισμό (χώρα επιστροφής) Παράλληλα παρέχεται ένα βοήθημα επανένταξης στη χώρα επιστροφής, το οποίο περιλαμβάνει τη στήριξη για την ίδρυση μικρής επιχείρησης, και τη δυνατότητα να ολοκληρώσουν την εκπαίδευσή τους ή να αποκτήσουν επαγγελματική κατάρτιση. Το βοήθημα δίνεται σε είδος στη χώρα εγκατάστασης και ανέρχεται σε ύψος 1500 – 2000 ευρώ.  Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται  στον ΔΟΜ, στο τηλέφωνο 210 9919040, από τις 08.00 έως τις 16.00

Υπογραμμίζεται οτι μέσω του προγράμματος περίπου 34.000 υπήκοοι τρίτων χωρών επέστρεψαν από την Ελλάδα στη χώρα τους.

Ο Δήμαρχος κ. Φωτ. Αλεξάκος ευχαρίστησε τα στελέχη του ΔΟΜ για την ενημέρωση, τους συνεχάρη για τη δράση τους και διαβεβαίωσε οτι ο Δήμος Καρδίτσας μέσω των υπηρεσιών του σε συνεργασία και με τους άλλους κοινωνικούς φορείς θα βοηθήσουν στην ευρύτερη δημοσιοποίηση του προγράμματος, ώστε να ενημερωθούν όσοι υπήκοοι τρίτων χωρών ζουν στην περιοχή μας και ενδιαφέρονται να ενταχθούν σ' αυτό.