Σύμπραξη φορέων της Καρδίτσας για την στήριξη των απόρων

Με μεγάλη συμμετοχή και διάθεση προσφοράς ξεκίνησε η  διαβούλευση για την υλοποίηση του  Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής που χρηματοδοτείται από πόρους του «Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους» (ΤΕΒΑ/ FEAD)

Με μεγάλη συμμετοχή των κοινωνικών φορέων της Καρδίτσας ξεκίνησε η διαβούλευση για τη δημιουργία Κοινωνικής Σύμπραξης, η οποία θα αναλάβει σε τοπικό επίπεδο την υλοποίηση του  Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής της Ελλάδας, 2014-2020 (ΕΠ-Ι) που χρηματοδοτείται από πόρους του «Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους» (ΤΕΒΑ/ FEAD).

Η πρώτη συνάντηση των φορέων πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 22/1 στο Δημαρχείο Καρδίτσας και κατά διάρκειά της συζητήθηκαν οι βασικές κατευθύνσεις και οι στόχοι του προγράμματος, ενώ έγινε μια πρώτη καταγραφή των εν δυνάμει εταίρων που θα συμπράξουν για την υλοποίησή του. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ανακούφιση των χειρότερων μορφών φτώχειας με τον μεγαλύτερο αντίκτυπο κοινωνικού αποκλεισμού, όπως η έλλειψη στέγης, η παιδική φτώχεια και η στέρηση τροφής.

Το Περιεχόμενο του Προγράμματος (ΕΠ-Ι)

Ειδικότερα το «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» (ΕΠ-Ι), με συνολικό προϋπολογισμό ύψους 330.555.921,00 ευρώ για την επιλέξιμη χρηματοδοτική περίοδο (2014-2020) για όλη τη χώρα θα διανέμει -στοχευμένα- υλική βοήθεια και θα παρέχει συνοδευτικές δράσεις στήριξης και ενδυνάμωσης.

Αντικείμενο του ΕΠ-Ι αποτελούν:

  1. Τρόφιμα (μακράς διαρκείας και φρέσκα καθώς και ειδικά τρόφιμα για βρέφη).

Η διανομή  θα γίνεται σε πακέτα τροφίμων ή ως έτοιμα γεύματα μέσω συσσιτίων. Η ειδική ομάδα-στόχος για τα τρόφιμα είναι άπορα άτομα και κυρίως οικογένειες απόρων με παιδιά (με ιδιαίτερη έμφαση σε μονογονεϊκές/πολυμελείς οικογένειες), καθώς και οι άστεγοι.

        2. Βασικές Υλικές Στερήσεις (ρουχισμός για παιδιά και ενήλικες/κυρίως αστέγους – είδη καθαρισμού και προσωπικής υγιεινής, παιδικά είδη/βιβλία, παιχνίδια, βρεφικός εξοπλισμός κλπ).

Η ειδική ομάδα στόχου για τις βασικές υλικές στερήσεις θα είναι οικογένειες απόρων με παιδιά (με ιδιαίτερη έμφαση σε μονογονεϊκές / πολυμελείς οικογένειες), καθώς και οι άστεγοι.

Συνοδευτικά Μέτρα:

Το ΕΠ δίνει σημαντικό βάρος και στην παροχή συνοδευτικών μέτρων.

Ενδεικτικά συνοδευτικά μέτρα και για τις δύο κατηγορίες στερήσεων, είναι τα εξής:

  • Υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης, ενδυνάμωσης και κοινωνικής ένταξης παιδιών σε ατομικό επίπεδο και σε επίπεδο οικογένειας (ή και σε μονήρη άτομα).
  • Διατροφικές συμβουλές (και συμβουλές υγιεινής διατροφής).
  • Συμβουλές διαχείρισης οικογενειακού προϋπολογισμού.
  • Υπηρεσίες κοινωνικοποίησης παιδιών (πχ πρόσβαση σε αθλητικές δραστηριότητες κλπ).
  • Κοινωνικά φροντιστήρια που θα παρέχουν τόσο διδακτική υποστήριξη όσο και επαρκείς και κατάλληλους χώρους για μελέτη για τα παιδιά / ωφελούμενους.
  • Υλοποίηση πολιτιστικών και δημιουργικών δραστηριοτήτων απασχόλησης για παιδιά ωφελούμενους (π.χ. θεατρικές παραστάσεις αλλά και θεατρικά εργαστήρια για παιδιά).
  • Εκδρομές (εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές).
  • Παροχή χώρων για παιχνίδι, συναντήσεις και εκδηλώσεις για παιδιά που δεν έχουν σχετική πρόσβαση.

Την τεχνική υποστήριξη των αυτοδιοικητικών και κοινωνικών φορέων που θα συμπράξουν για την υλοποίηση του προγράμματος θα αναλάβει η ΑΝ.ΚΑ.