Συμπληρωματική προθεσμία υποβολής δηλώσεων ΚΟΕ – Ετήσιο 2020 και Ετήσιο 2021

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΩΝ ΕΛΓΑ ΓΙΑ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΟΕ ΕΤΗΣΙΟ 2020- ΕΤΗΣΙΟ 2021