Σπουδαίο το έργο του Κέντρου Κοινότητας με Παράρτημα Ρομά

Διεκπεραίωσε χιλιάδες αιτήματα πολιτών ευπαθών κοινωνικά ομάδων

Σπουδαίο έργο στον τομέα της εξυπηρέτησης πολιτών που ανήκουν κυρίως στις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες προσέφερε το Κέντρο Κοινότητας με Παράρτημα Ρομά του Δήμου Καρδίτσας. Ειδικότερα με βάση τα στατιστικά στοιχεία του Κέντρου μόνο για το έτος 2019 διεκπεραίωσε 7577 αιτήματα πολιτών. Τα αιτήματα που διαχειρίστηκε  αφορούν σε μια σειρά από κατηγορίες όπως διάφορα επιδόματα, υπηρεσίες υποστήριξης, στήριξη σε θέματα εκπαίδευσης για παιδιά Ρομα κλπ. Αξίζει να σημειώσουμε ότι το Κέντρο Κοινότητας συμπλήρωσε ήδη δύο έτη λειτουργίας.

Στατιστικά Δεδομένα/Δείκτες

Το 2019 προσήλθαν στο Κέντρο Κοινότητας με Παράρτημα Ρομά 1787 νέοι ωφελούμενοι από τους οποίους 834 άνδρες και 953 γυναίκες. Το Κέντρο Κοινότητας υποδέχτηκε 1485 νέους ωφελούμενους (άνδρες 699 / γυναίκες 786) ενώ το Παράρτημα Ρομά 302 μοναδιαίους ωφελούμενους (άνδρες 135 / γυναίκες 167). Συνολικά διεκπεραιώθηκαν από το Κέντρο Κοινότητας με Παράρτημα Ρομά 7577 αιτήματα εκ των οποίων 5498 από το Κέντρο Κοινότητας και 2079 από το Παράρτημα Ρομά.

Αναλυτικά:

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΟΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

ΕΤΟΣ 2019

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΝΔΡΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 1485 699 786 5498
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΟΜΑ 302 135 167 2079
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 1787 834 953 7577

Ενδεικτικά οι υπηρεσίες που προσφέρθηκαν ήταν:

 • Ενημέρωση και υποβολή/τροποποίηση αιτήσεων Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ), σύνδεση με ΤΕΒΑ.
 • Πληροφόρηση/ενημέρωση  για τις προϋποθέσεις ένταξης και την νέα ΚΥΑ του υπουργείου για το Κ.Ε.Α.
 • Ενημέρωση και υποβολή/τροποποίηση αιτήσεων για το επίδομα Στέγασης.
 • Πληροφόρηση και κατεύθυνση για επίδομα ανασφαλίστων υπερηλίκων, στεγαστικής συνδρομής καθώς και διεκδίκηση εξόδων κηδείας ανασφαλίστων
 • Επισκέψεις των στελεχών του Κέντρου σε τοπικούς φορείς και υπηρεσίες με στόχο τη γνωριμία και την ενημέρωση για τις παρεχόμενες υπηρεσίες της νέας δομής.
 • Συνεργασία με διάφορες Υπηρεσίες αλλά οργάνωση κοινών Δράσεων Ευαισθητοποίησης και προαγωγής της Δημόσιας Υγείας.
 • Συμβουλευτική και ψυχοκοινωνική υποστήριξη
 • Προώθηση στην απασχόληση, σύνταξη βιογραφικού και ενημέρωση για επερχόμενες θέσεις εργασίας.
 • Ενημέρωση για θέσεις εργασίας καθώς και υποστήριξη κάποιων ωφελούμενων στην δημιουργία, συμπλήρωση και κατάθεση  σχετικής αίτησης π.χ. ΑΣΕΠ
 • Ενημέρωση για διαδικασία έκδοσης κάρτας ανεργίας.
 • Συγκέντρωση αιτήσεων εθελοντών πολιτών με στόχο την ανάπτυξη δικτύου εθελοντισμού.
 • Ενημέρωση για ένταξη σε προγράμματα όπως : κοινωνικό τιμολόγιο ρεύματος, ένταξη σε πρόγραμμα επανασύνδεσης ρεύματος λόγω οφειλών, έκδοση κάρτας ανεργίας, ενημέρωση για έκδοση πιστοποιητικών και εγγράφων για αλλοδαπούς κλπ
 • Παραπομπή των ωφελούμενων σε υπηρεσίες και φορείς ανάλογα τις ανάγκες τους.
 • Διενέργεια κοινωνικών ερευνών με κατ’ οίκον επισκέψεις για την διαπίστωση των συνθηκών διαβίωσης αλλά και της σύνθεσης του νοικοκυριού. Καταγραφή των ατόμων που ανήκουν στην κατηγορία των αστέγων σύμφωνα με την ευρωπαϊκή τυπολογία.
 • Προγραμματισμός ιατρικών ραντεβού με Νοσοκομεία αλλά και υπηρεσίες ψυχικής υγείας.
 • Στήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας για παιδιά Ρομά.

Τα Κέντρα Κοινότητας είναι δομές που σχεδιάστηκαν από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ιδρύθηκαν σε Δήμους και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας 2014-2020.

Είναι το πρώτο σημείο επαφής του πολίτη με την κοινωνική υπηρεσία του κάθε Δήμου. Από εκεί ο πολίτης ενημερώνεται για όλα τα επιδόματα που δικαιούται, όλους τους φορείς, υπηρεσίες και προγράμματα που του παρέχουν κοινωνική φροντίδα οποιαδήποτε μορφής, σε επίπεδο Δήμου, Περιφέρειας ή επικράτειας.

Ωφελούμενος πληθυσμός είναι:

 1. Πολίτες που κατοικούν στο Δήμο Καρδίτσας
 2. Ωφελούμενοι του προγράμματος «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ)»(αιτήσεις/τροποποιήσεις/ερωτήσεις ΚΕΑ).
 3. Δικαιούχοι αναπηρικών παροχών από τον ΟΠΕΚΑ.
 4. Δικαιούχοι επιδόματος ανασφαλίστων υπερηλίκων από τον ΟΠΕΚΑ.
 5. Δικαιούχοι επιδόματος στέγασης.
 6. Άτομα ή οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού
 7. Άνεργοι/ες , παιδιά και άτομα που βιώνουν καταστάσεις αποκλεισμού.
 8. Γενικότερα ευάλωτες κοινωνικές ομάδες (Ρομά κλπ).