1

Σημεία ελεύθερης ασύρματης πρόσβασης στο Διαδίκτυο

Ο Δήμος Καρδίτσας σε συνεργασία με επιχειρήσεις της πόλης υλοποιεί ένα πιλοτικό πρόγραμμα για την παροχή ελεύθερης ασύρματης πρόσβασης στο Διαδίκτυο σε επιλεγμένα σημεία. Οι χρήστες του δικτύου έχουν την δυνατότητα να συνδέονται στο Διαδίκτυο δωρεάν, χωρίς κωδικό, με ένα «κλικ» σε ειδική σελίδα υποδοχής. Στη σελίδα υποδοχής φαίνεται το λογότυπο του Δήμου και της επιχείρησης που φιλοξενεί τον αντίστοιχο εξοπλισμό. Το όνομα του δικτύου είναι «D. Karditsas HotSpot» σε όλα τα σημεία.

Ο Δήμος Καρδίτσας είναι επίσης δικαιούχος της δράσης “WiFi4EU” της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία χρηματοδοτεί δήμους σε όλη την Ευρώπη με σκοπό να αναπτύξουν ελεύθερα ασύρματα δίκτυα σε σημεία κοινωνικού ενδιαφέροντος. Το όνομα του δικτύου σ’ αυτά τα σημεία είναι “WIFI4EU” και η πρόσβαση είναι επίσης δωρεάν χωρίς κωδικό μετά από είσοδο του χρήστη στην αντίστοιχη πύλη υποδοχής.

Τα σημεία κάλυψης του δικτύου φαίνονται στον παρακάτω χάρτη:

Πρόθεση του Δήμου είναι να συνεργαστεί και με άλλες επιχειρήσεις ή ιδιώτες σε σημεία που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τους δημότες και τους επισκέπτες. Επίσης, η εφαρμογή σχεδιάζεται να επεκταθεί και στις Τοπικές Κοινότητες του Δήμου, όπου αυτό είναι εφικτό.

Οι επιχειρήσεις που φιλοξενούν πιλοτικά τον εξοπλισμό του ασύρματου δικτύου και παρέχουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο είναι:

Ελεύθερη ασύρματη πρόσβαση στο Διαδίκτυο υπάρχει επίσης:

 • στο Παλιό Κλειστό Γυμναστήριο (WIFI4EU)
 • στο Αθλητικό Πάρκο (WIFI4EU)
 • στο Νέο Κλειστό Γυμναστήριο
 • στo  Κ.Ε.Π. στη Δημοτική Αγορά (WIFI4EU)
 • στον χώρο του Παυσίλυπου (WIFI4EU)
 • στην Πλατεία Νικολάου Πλαστήρα (WIFI4EU)
 • στον Κεντρικό Πεζόδρομο Δ. Τερτίπη (WIFI4EU)
 • στην Κεντρική Πλατεία (Πλατεία Ελευθερίας) (WIFI4EU)
 • στη Δημοτική Βιβλιοθήκη “Αθηνά”
 • στην πλατεία Καλλιφωνίου
 • στην πλατεία Παλαιοκκλησίου
 • στην πλατεία Καταφυγίου
 • στην πλατεία Καστανιάς
 • στο Κοινοτικό Κατάστημα Αρτεσιανού
 • στο Δημοτικό Σχολείο Μούχας
 • στη Μολόχα

Η δράση αυτή, εντάσσεται στον συνολικό σχεδιασμό του Δήμου Καρδίτσας για επέκταση της συνδεσιμότητας σε δημόσιους χώρους και ανάπτυξη της ψηφιακής υποδομής.

Διαβάστε τους Όρους χρήσης του Μητροπολιτικού Ασύρματου Δικτύου του Δήμου Καρδίτσας πριν το χρησιμοποιήσετε.

Τελευταία ενημέρωση: 22/10/2021.