1

Σημαντική προσφορά του Κοινωνικού Φαρμακείου Καρδίτσας στο κατάστημα των φυλακών Τρικάλων

Φαρμακευτικά σκευάσματα προσέφερε το τελευταίο χρονικό διάστημα το Κοινωνικό Φαρμακείο του Δήμου Καρδίτσας στο κατάστημα των Φυλακών Τρικάλων. Τα φάρμακα διατέθηκαν για τις ανάγκες των κρατουμένων. Η ενέργεια εντάσσεται στο πλαίσιο της προσπάθειας που καταβάλλει το Κοινωνικό Φαρμακείο για τη στήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και κοινωνικών ομάδων που χρήζουν ιδιαίτερης μεταχείρισης. Ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Δ/σης των Φυλακών κ. Θωμάς Χαχάμης απέστειλε προς το Κοινωνικό Φαρμακείο και το Δήμο Καρδίτσας σχετική ευχαριστήρια επιστολή. Η επιστολή αναφέρει: «Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για την προσφορά και τη χορήγηση στο ιατρείο του καταστήματος μας αναπορρόφητων – αδιάθετων φαρμακευτικών σκευασμάτων τα οποία διαθέσαμε προς όφελος των κρατουμένων. Ευελπιστούμε να υπάρχει δίαυλος επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ υπηρεσιών καθώς προτεραιότητα πάντα θα είναι η βελτίωση των συνθηκών κράτησης των κρατουμένων. Το Κοινωνικό Φαρμακείο του Δήμου Καρδίτσας συμβάλλει προς αυτή την κατεύθυνση και είμαστε βέβαιοι ότι θα συνεχίσει και στο μέλλον με την ίδια θέρμη».