1

Τμήμα Διοίκησης Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών

Αρμοδιότητες

  • Φροντίζει για τις εγγραφές των παιδιών για όλα τα τμήματα των παιδικών Σταθμών μετά από πρόσκληση ενδιαφέροντος, έλεγχο των δικαιολογητικών, επιλογή των φιλοξενούμενων παιδιών και κατανομή τους στα τμήματα.
  • Συντάσσει χρηματικούς καταλόγους τροφείων από τις οικογένειες των φιλοξενούμενων παιδιών και μεριμνά για την καταβολή των τροφείων σε συνεργασία με το Ταμείο του Δήμου.
  • Φροντίζει, σε συνεργασία με το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου, για τις προμήθειες των τμημάτων, καταρτίζει το διαιτολόγιο των τμημάτων, φροντίζει επίσης για την καθημερινή τροφοδοσία των τμημάτων και την συγκέντρωση και πιστοποίηση των αναλόγων παραστατικών.
  • Εισηγείται διάφορα θέματα λειτουργίας των Παιδικών Σταθμών.