Α’ Βρεφικός Σταθμός

Αρμοδιότητες

 • Παρέχει ενιαία προσχολική αγωγή σύμφωνα με τα πλέον σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα και βοηθά τα παιδιά να αναπτυχθούν ολόπλευρα, σωματικά, νοητικά, συναισθηματικά και κοινωνικά.
 • Εξυπηρετεί τους γονείς και παράλληλα να τους ευαισθητοποιούν πάνω σε θέματα σύγχρονης παιδαγωγικής κι ψυχολογίας.
 • Βοηθά τα παιδιά προσχολικής ηλικίας στην ομαλή μετάβασή τους από το οικογενειακό στο σχολικό περιβάλλον.
 • Παρέχει ημερήσια διατροφή και φροντίδα στα παιδιά που φιλοξενούν τηρώντας τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας.
 • Εισηγείται στην Διεύθυνση κάθε θέμα που αφορά τη λειτουργία του Παιδικού Σταθμού.
 • Σε όλες τις ηλικίες η οργάνωση της παιδαγωγικής δράσης, με γνώμονα τις ανάγκες των παιδιών, στηρίζεται στην δράση και στάση του παιδαγωγού, που είναι η εξής:
  • Να είναι προμηθευτής υλικού και ερεθισμάτων.
  • Να βοηθήσει τα παιδιά στην ατομική εξελικτική τους πορεία.
  • Να παρέχει συναισθηματική ασφάλεια, αποδοχή και ευκαιρίες.
  • Να δουλεύει μαζί με τα παιδιά και όχι για λογαριασμό των παιδιών.
  • Να συνδυάζει την ομαδική με την ατομική απασχόληση.
  • Να δίνει στα παιδιά δυνατότητα επιλογών.
  • Να μην επιβάλλει δικές του επιλογές και
  • Να μην χρησιμοποιεί την ανταμοιβή ή την στέρηση, την κρίση της καλής ή κακής δουλειάς και την σύγκριση ανάμεσα στα παιδιά.

Το πρόγραμμα βρεφών και νηπίων καθώς επίσης και τα Ειδικά Προγράμματα Αγωγής σχεδιάζονται από την Προϊσταμένη και τις παιδαγωγούς του Π.Σ. σε συνεργασία – όπου χρειασθεί – με ειδικούς συνεργάτες της Δ/νσης. (κοινωνική λειτουργό – παιδοψυχολόγο κ.λπ.).