Τμήμα Καθαριότητας & Ανακύκλωσης

Τηλέφωνο: 24410 72571, 24413 50851

Προσωπικό Υπηρεσίας

Ονομ/μο Ιδιότητα Τηλ. Fax Email
ΑΓΓΕΛΟΥ ΝΑΥΣΙΚΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 24413 50738

Αρμοδιότητες Γραφείου Καθαριότητας