Σε ονοματοδοσία οδών της πόλης θα προχωρήσει η Δημοτική Αρχή Καρδίτσας

Κατόπιν συνεργασίας με την αρμόδια Επιτροπή
Σε ονοματοδοσία οδών της πόλης θα προχωρήσει η Δημοτική Αρχή Καρδίτσας
Αιτήσεις μπορούν να καταθέτουν οι δημότες

Από τη Δημοτική Αρχή Καρδίτσας γίνεται γνωστό, ότι βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία ονοματοδοσίας σε ανώνυμες οδούς της πόλης. Η όλη διαδικασία γίνεται σε συνεργασία με την Επιτροπή Ονοματοδοσίας η οποία και είναι καθ’ ύλην αρμόδια. Στόχος της Δημοτικής Αρχής είναι σταδιακά να εκλείψει το φαινόμενο των ανώνυμων οδών, που καθιστά δύσκολη για τους κατοίκους την επικοινωνία τους δια αλληλογραφίας ενώ υπάρχουν διάφορα επιμέρους ζητήματα που αφορούν στον ακριβή εντοπισμό του ακινήτου τους. Οι σχετικές αιτήσεις θα πρέπει να κατατίθενται από τους δημότες στο πρωτόκολλο του Δήμου (2ος όροφος, αρμόδιοι υπάλληλοι κ. Νταβανά, κ. Καραμαγκιόλας)