1

Σε εξέλιξη σημαντικά έργα υποδομής στον οικισμό του “Μαύρικα”

Την πρόοδό τους είχε την ευκαιρία να διπιστώσει ο Δήμαρχος Καρδίτσας και Πρόεδρος της ΔΕΥΑΚ κ.. Κων. Παπαλός επισκεπτόμενος με αιρετούς και υπηρεσιακούς παράγοντες τον οικισμό

Επίσκεψη στον οικισμό του “Μαύρικα” πραγματοποίησε το Σάββατο 2/11 ο Δήμαρχος Καρδίτσας κ. Κων. Παπαλός, συνοδευόμενος από τους Αντιδημάρχους κ.κ. Φιλ. Κωτούλα και Θωμ. Κατσιαβάρα και τους μηχανικούς του Δήμου κ.κ. Β. Βασίλογλου και Στ. Δημητρίου, προκειμένου να διαπιστώσει την πρόοδο των εργασιών των δύο μεγάλων έργων υποδομής, της αποχέτευσης ομβρίων και της οδοποιίας- επέκταση φωτισμού που βρίσκονται σε εξέλιξη στον οικισμό με πόρους του ΕΣΠΑ.

Ο κ. Παπαλός είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με πολλούς κατοίκους του οικισμού, τους οποίους με τη βοήθεια και των υπηρεσιακών παραγόντων του Δήμου, ενημέρωσε για το χρονοδιάγραμμα των έργων και τα οφέλη που αναμένονται από την υλοποίησή τους.

Ιδιαίτερα σημαντικό για την αντιπλημμυρική θωράκιση του οικισμού είναι το έργο αποχέτευσης ομβρίων, προϋπολογισμού 437.148,15€, στα πλαίσια του οποίου προβλέπεται η κατασκευή του δικτύου με την τοποθέτηση αγωγών και φρεατίων υδροσυλλογής για την προστασία  από πλημμυρικές συνθήκες.

Στο έργο περιλαμβάνονται όλοι οι αγωγοί του δικτύου διαμέτρου d30-d80 και μήκους 1841 μ και τα αναλογούντα φρεάτια επίσκεψης σε όλη την έκταση του οικισμού και 90 φρεάτια υδροσυλλογής.???????????????????????????????

Τα οφέλη που αναμένονται από την υλοποίηση και τη λειτουργία της πράξης είναι η βελτίωση της ποιότητας του αστικού περιβάλλοντος, του επιπέδου ζωής των κατοίκων στον οικισμό Μαύρικα και η προστασία της δημόσιας υγείας.

Παράλληλα εξελίσσεται και το έργο “ανάπτυξη βασικών δικτύων του οικισμού”  προϋπολογισμού 427.015 €  στα πλαίσια του οποίου προβλέπεται η πλήρης κατασκευή (εκσκαφές, αμμοχαλικόστρωση, βάση 3Α, ασφαλτόστρωση και κρασπεδόρειθρα) τμήματος του κεντρικού δρόμου καθώς και δημοτικών δρόμων συνολικού μήκους 1372 μέτρων.Αναλυτικότερα προβλέπεται να γίνουν οι εξής εργασίες:                                                                  

  • Γενικές εκσκαφές των δρόμων για να δοθούν τα κατάλληλα υψόμετρα και οι απαραίτητες κατά μήκος κλίσεις στους δρόμους.                                                       
  • Κατασκευή επιχώματος με αμμοχάλικο – θραυστό επίλεκτο υλικό λατομείου πάχους 45 cm
  • Κατασκευή βάσης 3Α της Π.Τ.Π. Ο 155 σε δύο στρώσεις πάχους 10 cm η κάθε μία.    
  • Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας πάχους 5 cm της Π.Τ.Π. Α 265. 
  • Προμήθεια και τοποθέτηση πρόχυτων κρασπέδων και κατασκευή ρείθρου πλάτους 35 cm. – Κατασκευή πέντε διαβάσεων με οπλισμένους τσιμεντοσωλήνες Φ 0,50 m Σειράς 100, μήκους 7,00 m εκάστη. 

Δήλωση του Δημάρχου Καρδίτσας

Ο κ. Παπαλός δήλωσε σχετικά:

“ Η Δημοτική Αρχή γνωρίζει πολύ καλά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι του οικισμού «Μαύρικα», ο οποίος στερείται βασικών υποδομών που αφορούν οδοποιία, αποχέτευση όμβριων, και ολοκληρωμένου δικτύου ηλεκτροφωτισμού . Γι' αυτό και ως Δήμος και ως ΔΕΥΑΚ προωθήσαμε, εντάξαμε στο ΕΣΠΑ αξιοποιώντας σχετικές προσκλήσεις και πλέον υλοποιούμε σημαντικές παρεμβάσεις εντός του οικισμού. Με την κατασκευή δικτύου ομβρίων, τα έργα οδοποιίας και την επέκταση του ηλεκτροφωτισμού, παρεμβαίνουμε ολοκληρωμένα με στόχο να επιλύσουμε ή τουλάχιστον να αμβλύνουμε το σοβαρότατο πρόβλημα πλημμυρικών καταστάσεων που αντιμετωπίζει ο οικισμός και να αναβαθμίσουμε γενικά τις συνθήκες και την ποιότητα ζωής των κατοίκων του.”