Πρόσληψη παιδιάτρου με σύμβαση μίσθωσης έργου

Ο Δήμος Καρδίτσας ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΠΕ Παιδιάτρου με σύμβαση μίσθωσης έργου για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος για την Πράξη “Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής” του Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» για τους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Καρδίτσας.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων μέχρι και 05.10.2016.

Σχετικά αρχεία:

Ανακοίνωση πρόσληψης παιδιάτρου