Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου τεσσάρων (4) ατόμων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Ο Δήμος Καρδίτσας ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου τεσσάρων (4) ατόμων ειδικοτήτων ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών, ΠΕ/ΤΕ Οικονομικής Κατεύθυνσης ή Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΥΕ Διαμεσολαβητών στο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Καρδίτσας.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 19.07.2017 μέχρι και 28.07.2017.