1

Πρόσληψη 2 εργατών καθαριότητας

Ο Δήμος Καρδίτσας ανακοινώνει την πρόσληψη δύο (2) Εργατών Καθαριότητας για απασχόληση μέχρι και πέντε (5) ημερομίσθια κατ΄ άτομο για το μήνα Δεκέμβριο.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 12.12.2022  μέχρι και 15.12.2022.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΙΑΚΟΣ