1

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για τις προσλήψεις Υδρονομέων

Από 25 Απριλίου 2016 και έως 4 Μαϊου 2016 οι ενδιαφερόμεοι για τις θέσεις υδρονομέων μπορούν να υποβάλλου αίτηση με τα αναφερόμενα στην προκήρυξη δικαιολογητικά στο Δημαρχείο Καρδίτσας (Αρτεσιανού 1) γραφείο Προσωπικού (2ος όροφος, γραφείο 4).

Βλέπε προκήρυξη