Πρόσκληση σε ειδική συνεδρίαση

  Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 64, 67 και 74 του Ν. 3852/2010, όπως  ισχύουν, καθώς και τις εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ 932 & 933/2021 σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κινηματοθέατρο την 9η Ιανουαρίου 2022, ημέρα Κυριακή και ώρα 11.00 π.μ. σε ειδική δια ζώσης συνεδρίαση του Σώματος με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

Εκλογή Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου, ήτοι:

α) Προέδρου

β) Αντιπροέδρου

γ) Γραμματέα

Εκλογή μελών Οικονομικής Επιτροπής, ήτοι:

α) Έξι τακτικών &

β) Αναπληρωματικών μελών

Εκλογή μελών Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, ήτοι:

α) Έξι τακτικών &

β) Αναπληρωματικών μελών

Επισημαίνονται τα κάτωθι:

α) Η αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου δεν πληροί τις υγειονομικές προϋποθέσεις για τη διεξαγωγή δια ζώσης συνεδρίασης με τη συμμετοχή του συνόλου των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, λόγω χωρητικότητας

β) Η συμμετοχή των δημοτικών συμβούλων στη συνεδρίαση, αλλά και του αναγκαίου για τη διαδικασία προσωπικού του Δήμου θα γίνει με την επίδειξη

  • πιστοποιητικού εμβολιασμού ή νόσησης ή
  • αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου νόσησης για COVID- 19 (PCR ή rapid test 48 ωρών)

                                                              Ο πλειοψηφών & προεδρεύων  δημοτικός σύμβουλος

                                                                                 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ Γ. ΣΠΑΝΙΑΣ