Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια «ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ»

Ο Δήμος Καρδίτσας προκειμένου να προβεί στην απευθείας ανάθεση για την προμήθεια «ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ)» για τις άμεσες ανάγκες του Δήμου, δέχεται κλειστές προσφορές μέχρι την Παρασκευή 20/12/19 και ώρα 10:00. Πρόκειται για τα είδη που δεν ανατέθηκαν με τον αρχικό ΠΡΟΧΕΙΡΟ διαγωνισμό με αριθμό διακήρυξης 21626/2019.

Ο Προϋπολογισμός της ανωτέρω προμήθειας είναι 4.801,28

(3.872,00€ Χ 24% φπα = 4.801,28 €):

Η σύμβαση αναλύεται ως εξής:

α/α

ΕΙΔΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΔΑΠΑΝΗ

ευρώ

Τεμάχια

ζεύγη

1

ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΛΕΚΑ

15

10,00

150,00

2

ΝΙΤΣΕΡΑΔΕΣ

80

25,00

2.000,00

3

ΠΟΔΙΕΣ ΣΑΜΑΡΑΚΙ

70

15,00

1050,00

4

ΜΑΣΚΕΣ ,ΦΙΛΤΡΟ P1

60

1,20

72,00

5

ΓΑΛΟΤΣΕΣ

40

15,00

600

Μερική Δαπάνη

3.872,00

ΦΠΑ 24%

929,28

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

4.801,28

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο Καρδίτσας, Γραφείο Προμηθειών (ΑΡΤΕΣΙΑΝΟΥ 1 ΤΗΛ. 24413-50798-797-799), για να παραλάβουν τις σχετικές προδιαγραφές και κάθε άλλη πληροφορία για τις παραπάνω προμήθειες. Η διαπραγμάτευση γίνεται προκείμενου να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες των υπηρεσιών μέχρι της 31/12/2019.

Οι προμήθειες θα ανατεθούν στους έχοντες την καλύτερη οικονομική προσφορά. Οι λεπτομέρειες της ανάθεσης είναι στην 21626/2019 διακήρυξη, συνέχεια της οποίας είναι η διαδικασία διαπραγμάτευσης και στην 329/2019 απόφαση Ο.Ε.. Θα απαιτηθούν δικαιολογητικά κατακύρωσης για την οριστική ανάθεση της προμήθειας.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΤΣΙΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ