Πρόσκληση ενδιαφέροντος για προμήθειες και εργασίες του Δήμου Καρδίτσας έτους 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΚΑΡΔΙΤΣΑ:28/03/2017
Α.Π.: 4548

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2017

Ο Δήμος Καρδίτσας προκειμένου να προβεί στην απευθείας ανάθεση για προμήθειες «ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017» που αφορούν τα (ΤΑ ΚΔΑΠ) δέχεται κλειστές προσφορές μέχρι την Παρασκευή 31/03/2017 και ώρα 15.00.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Δ/ση Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού (Πλαστήρα 62 ΤΗΛ. 24413 54719 ), για να παραλάβουν τις σχετικές προδιαγραφές και κάθε άλλη πληροφορία για τις παραπάνω προμήθειες .

Οι προμήθειες θα ανατεθούν στους έχοντες την καλύτερη οικονομική προσφορά.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΑΛΕΞΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ