Πρόσκληση ενδιαφέροντος για προμήθεια απολυμαντικού υγρού κάδων

Ο Δήμος Καρδίτσας προκειμένου να προβεί στην απευθείας ανάθεση προμήθειας απολυμαντικού υγρού κάδων δέχεται κλειστές προσφορές μέχρι την ΤΕΤΑΡΤΗ 1/10/2014.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο Καρδίτσας, Γραφείο Προμηθειών (ΑΡΤΕΣΙΑΝΟΥ 1  ΤΗΛ. 2441350796-797), για να παραλάβουν τις σχετικές προδιαγραφές  και κάθε άλλη πληροφορία για την παραπάνω προμήθεια.

Η προμήθεια θα ανατεθεί στον έχοντα την καλύτερη οικονομική προσφορά.

Το αρχείο της σχετικής Τεχνικής έκθεσης μπορείτε να το δείτε εδώ.