Πρόσκληση ενδιαφέροντος για προμήθειες και εργασίες του Δήμου Καρδίτσας

Ο Δήμος Καρδίτσας προκειμένου να προβεί στην απευθείας  ανάθεση προμήθειας φαρμάκων  (για την Δνση κοινωνικής προστασίας, παιδείας, πολιτισμού) δέχεται κλειστές προσφορές μέχρι  την Πέμπτη  28/07/2016 ώρα 12.00.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο Καρδίτσας, Γραφείο Προμηθειών (ΑΡΤΕΣΙΑΝΟΥ 1  ΤΗΛ. 24413-50796-797-799), για να παραλάβουν τις σχετικές προδιαγραφές  και κάθε άλλη πληροφορία για τις παραπάνω  εργασίες.

Οι εργασίες  θα ανατεθούν στους έχοντες την καλύτερη οικονομική προσφορά.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΑΛΕΞΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ