1

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για παροχή υπηρεσιών Απεντόμωσης-Μυοκτονίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Καρδίτσα 20/09/2016

Α.π.: 15743

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ & ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ  ΕΤΟΥΣ 2016

Ο Δήμος Καρδίτσας προκειμένου να προβεί στην απευθείας  ανάθεση παροχής υπηρεσιών Απεντόμωσης – Μυοκτονίας (για την Δ/νση  Καθαριότητας Ανακύκλωσης και Πρασίνου) δέχεται κλειστές προσφορές μέχρι την Παρασκευή 23/09/2016 ώρα 12.00.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο Καρδίτσας, Γραφείο Προμηθειών (ΑΡΤΕΣΙΑΝΟΥ 1  ΤΗΛ. 24413-50796-797-799), για να παραλάβουν τις σχετικές προδιαγραφές  και κάθε άλλη πληροφορία για τις παραπάνω  εργασίες.

Οι εργασίες  θα ανατεθούν στους έχοντες την καλύτερη οικονομική προσφορά.

Σχετικά αρχεία

Τεχνική Έκθεση (αρχείο σε μορφή pdf)

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΑΛΕΞΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ