Πρόσκληση ενδιαφέροντος για κλάδεμα ψηλών δέντρων έτους 2019

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ & ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ  ΕΤΟΥΣ 2019

Ο Δήμος Καρδίτσας προτίθεται να προβεί στην απευθείας  ανάθεση της παροχής υπηρεσίας που αφορά στην συντήρηση χώρων πρασίνου (κλάδεμα ψηλών δέντρων), για τη Διεύθυνση  Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Πρασίνου.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν την προσφορά τους σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα  στοιχεία τους καθώς και του παραλήπτη ως ακολούθως:

ΠΡΟΣ
ΔΗΜΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ: (ΚΛΑΔΕΜΑ Ή ΚΟΠΗ ΨΗΛΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ)

το  αργότερο έως την Παρασκευή 8.11.2019 & ώρα 2:00μμ στο πρωτόκολλο του Δήμου  Καρδίτσας, Αρτεσιανού 1, 2ος όροφος Τ.Κ. 43131.

Προκειμένου για οποιαδήποτε πληροφορία για την συγκεκριμένη ανάθεση, όσοι επιθυμούν μπορούν να επικοινωνούν με τα γραφεία του Τμήματος Συντήρησης Χώρων Πρασίνου, στο τηλέφωνο 24413-50854 & 24413-50739.

Η εργασία θα ανατεθεί στον έχοντα την καλύτερη οικονομική προσφορά (χαμηλότερη τιμή).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΤΣΙΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ