Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στα τμήματα μάθησης του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης

Ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο/η ότι ο Δήμος Καρδίτσας, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Καρδίτσας στο οποίο θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις Εθνικής και Τοπικής Εμβέλειας.

Στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Καρδίτσας μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:

Α/Α ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΩΡΕΣ
1 Επεξεργασία Κειμένου – Διαδίκτυο (Ι) 50
2 Υπολογιστικά Φύλλα – Παρουσιάσεις 50
2 Διαδικτυακή προβολή και διαχείριση επιχείρησης τουριστικών υπηρεσιών 25
4 Οικιακή Μελισσοκομία 25
5 Νέες  εναλλακτικές  καλλιέργειες 25
6 Ανακύκλωση και κομποστοποίηση 25
7 Εκπαίδευση  μεταναστών  Επίπεδο Α1: Απευθύνεται σε αρχάριους ή  ψευδο-αρχάριους
(όσοι  δεν έχουν κατακτήσει όλες τις γλωσσικές  δεξιότητες  της  ελληνικής  γλώσσας) υποψηφίους  (μόνο για μετανάστες)
125
8 Επαγγελματική ενεργοποίηση ανέργων γυναικών 25
9 Συμβουλευτική σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες 25
10 Αγροτική  Επιχειρηματικότητα – Marketing  Αγροτικών προϊόντων 25
11 Δημιουργώ  τη δική μου Επιχείρηση 25
12 Καινοτομία-Επιχειρηματικότητα – Διοίκηση  Επιχειρήσεων 25
13 Συμβουλευτική σε εξειδικευμένα θέματα (σχολικός εκφοβισμός, διαδίκτυο, πρόληψη εξαρτήσεων,διατροφή κλπ.) 25
14 Βασικά Γερμανικά  Α1 50

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης με επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του υποψήφιου.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής απευθυνθείτε στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης:
Τηλ. : 24413 50733
Ταχ. Διεύθυνση: Αρτεσιανού 1,  3ος όροφος ,γραφείο 3
Email: v.taratsalou@dimoskarditsas.gov.gr

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται:

  1. Ηλεκτρονικά με αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο e-mail: v.taratsalou@dimoskarditsas.gov.gr
  2. Αυτοπροσώπως στον 3ο όροφο του Δημαρχείου Καρδίτσας. Αρμόδια υπάλληλος κα. Βαΐα Ταράτσαλου.
  3. Στο ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ του ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ,  στο κτήριο του ΚΑΠΗ (Λάμπρου Παπαδοπούλου 1). Αρμόδιος υπάλληλος κ. Παπακώστας Βαλάντης (τηλέφωνο 2441100352-3).