1

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για «Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων για τις ανάγκες του αμαξοστασίου του Δ. Καρδίτσας έτους 2021»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για «Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων (μυοκτονία, απεντόμωση, απολύμανση, οφιοαπώθηση) για τις ανάγκες του αμαξοστασίου του Δήμου Καρδίτσας έτους 2021»

Ο Δήμος Καρδίτσας προκειμένου  να προβεί στην απευθείας  ανάθεση για την παροχή υπηρεσιών που αφορούν τις «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ, ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ, ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ, ΟΦΙΟΑΠΩΘΗΣΗ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2021», δέχεται κλειστές προσφορές μέχρι  και την  Δευτέρα  19/04/2021 και ώρα 14:00.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο Καρδίτσας Γραφείο προμηθειών  (Αρτεσιανού 1- Καρδίτσα  κ. κ. Σκούρα Κατερίνα,  Κατσαούνο Γιάννη, τηλ: 24413-50799-97,  για να παραλάβουν τις σχετικές προδιαγραφές  και κάθε άλλη πληροφορία ή διευκρίνηση για την παραπάνω υπηρεσία.

Η υπηρεσία  θα ανατεθεί  στον έχοντα ή στους έχοντες την καλύτερη οικονομική προσφορά.

 O  ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΑΝΤ/ΧΟΣ

ΣΧΟΡΕΤΣΑΝΙΤΗΣ ΗΛΙΑΣ