1

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟY ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ «ΛΟΥΜΑΚΗ»

Ο Δήμος Καρδίτσας προκειμένου να προβεί στην απευθείας ανάθεση για την παροχή υπηρεσιών που αφορούν τις «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ, ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ, ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ, ΟΦΙΟΑΠΩΘΗΣΗ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟY ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ «ΛΟΥΜΑΚΗ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2021», δέχεται κλειστές προσφορές μέχρι και την Παρασκευή 23/04/2021 και ώρα 14:00.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο Καρδίτσας Γραφείο προμηθειών (Αρτεσιανού 1- Καρδίτσα κ. κ. Σκούρα Κατερίνα, Κατσαούνο Γιάννη, τηλ: 24413-50799-97, για να παραλάβουν τις σχετικές προδιαγραφές και κάθε άλλη πληροφορία ή διευκρίνηση για την παραπάνω υπηρεσία.

Η υπηρεσία θα ανατεθεί στον έχοντα ή στους έχοντες την καλύτερη οικονομική προσφορά.

O ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΑΝΤ/ΧΟΣ

ΣΧΟΡΕΤΣΑΝΙΤΗΣ ΗΛΙΑΣ