Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια σφυριχτρών

Ο Δήμος Καρδίτσας προκειμένου να προβεί στην απευθείας ανάθεση για την «Προμήθεια σφυριχτρών» για τις ανάγκες υλοποίησης εκδήλωσης – απογευματινής ποδηλατοβόλτας, στο πλαίσιο της συμμετοχής του Δήμου Καρδίτσας στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2020, συνολικού προϋπολογισμού με ΦΠΑ 81,84 €, δέχεται προσφορές, μέχρι την Δευτέρα 14/09/2020 και ώρα 11.00.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο Καρδίτσας, στην κα Ναταλία Τζέλλου, υπάλληλο του Δήμου, στο τηλέφωνο 2441350808, για πληροφορίες για την παραπάνω προμήθεια.

Η προμήθεια θα ανατεθεί στον έχοντα την καλύτερη οικονομική προσφορά.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΙΑΚΟΣ