1

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια “Απορρυπαντικό-Απολυμαντικό υγρό κάδων”

Ο Δήμος Καρδίτσας προκειμένου να προβεί στην απευθείας ανάθεση για την προμήθεια «ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ – ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΚΑΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021» δέχεται κλειστές προσφορές μέχρι την ΔΕΥΤΕΡΑ 12/07/2021 και ώρα 13:00

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο Καρδίτσας Γραφείο προμηθειών (Αρτεσιανού 1- Καρδίτσα κ. Κατσαούνο Γιάννη κ. Σκούρα Κατερίνα τηλ: 24413-50799-97 κ. Ντίνας Ηλίας τηλ 2441350850), για να παραλάβουν τις σχετικές προδιαγραφές και κάθε άλλη πληροφορία για την παραπάνω προμήθεια.

Η προμήθεια θα ανατεθεί στον έχοντα την καλύτερη οικονομική προσφορά.

Ο Α/ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΣΧΟΡΕΤΣΑΝΙΤΗΣ ΗΛΙΑΣ