Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια πτυσσόμενων καθισμάτων

Ο Δήμος Καρδίτσας προκειμένου να προβεί στην απευθείας ανάθεση για την «Προμήθεια πτυσσόμενων καθισμάτων» για τις ανάγκες υλοποίησης εκδήλωσης στο πλαίσιο της συμμετοχής του Δήμου Καρδίτσας στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2020, συνολικού προϋπολογισμού με ΦΠΑ 85,06 €, δέχεται κλειστές προσφορές ή με email, μέχρι την Δευτέρα 14/09/2020 και ώρα 11.00.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο Καρδίτσας, στην κα Ναταλία Τζέλλου, υπάλληλο του Δήμου, στο τηλέφωνο 2441350808, για πληροφορίες για την παραπάνω προμήθεια.

Η προμήθεια θα ανατεθεί στον έχοντα την καλύτερη οικονομική προσφορά.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΙΑΚΟΣ