1

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια και τοποθέτηση μοκετών

 

Ο Δήμος Καρδίτσας προκειμένου να προβεί στην απευθείας ανάθεση για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΟΚΕΤΩΝ (ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑΣ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021» δέχεται κλειστές προσφορές μέχρι την Πέμπτη 03/06/2021 και ώρα 13:00.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο Καρδίτσας Γραφείο προμηθειών (Αρτεσιανού 1- Καρδίτσα κ. Σκούρα Κατερίνα, Κατσαούνος Γιάννης τηλ: 24413-50799-97, Τζέλλου Ανδρονίκη 24410-79159), για να παραλάβουν τις σχετικές προδιαγραφές και κάθε άλλη πληροφορία για την παραπάνω υπηρεσία.

Η υπηρεσία θα ανατεθεί στον έχοντα την καλύτερη οικονομική προσφορά. Κατά το στάδιο της εξόφλησης της προμήθειας θα απαιτηθεί φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.

Ο Α/ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΧΟΡΕΤΣΑΝΙΤΗΣ ΗΛΙΑΣ