1

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια «ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ( ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021 »

Ο Δήμος Καρδίτσας προκειμένου να προβεί στην απευθείας ανάθεση για την προμήθεια «ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ( ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021 ». δέχεται κλειστές προσφορές μέχρι την Παρασκευή 02/04/2021και ώρα13:00

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο Καρδίτσας Γραφείο προμηθειών (Αρτεσιανού 1- Καρδίτσα κ. Κατσαούνο Γιάννη κ.Σκούρα Κατερίνα τηλ: 24413-50799-97 & κ. Τζέλλου – Γραπατσά Ανδρονίκη τηλ.24410-79159 ), για να παραλάβουν τις σχετικές προδιαγραφές και κάθε άλλη πληροφορία για την παραπάνω προμήθεια.

Η προμήθεια θα ανατεθεί στον έχοντα την καλύτερη οικονομική προσφορά.

Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΑΝΤ/ΧΟΣ

ΣΧΟΡΕΤΣΑΝΙΤΗΣ ΗΛΙΑΣ