1

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια γυάλινων δοχείων

 

Ο Δήμος Καρδίτσας προκειμένου να προβεί στην απευθείας  ανάθεση για την προμήθεια « ΓΥΑΛΙΝΩΝ ΔΟΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΝΟΜΗ  ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΙΕΣ ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021 » του Δήμου Καρδίτσας. δέχεται κλειστές προσφορές μέχρι την Δευτέρα 07/06/2021 και ώρα12:00

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο Καρδίτσας Γραφείο προμηθειών  (Αρτεσιανού 1- Καρδίτσα  κ. Κατσαούνο Γιάννη κ.Σκούρα Κατερίνα τηλ: 24413-50799-97, για να παραλάβουν τις σχετικές προδιαγραφές  και κάθε άλλη πληροφορία για την παραπάνω  προμήθεια.

  Η προμήθεια   θα ανατεθεί  στον έχοντα την καλύτερη οικονομική προσφορά.

Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΑΝΤ/ΧΟΣ

ΣΧΟΡΕΤΣΑΝΙΤΗΣ ΗΛΙΑΣ