Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια διαφημιστικών ειδών ένδυσης, ανακλαστικών και πανό»

Ο Δήμος Καρδίτσας προκειμένου να προβεί στην απ’ευθείας ανάθεση για την «Προμήθεια διαφημιστικών ειδών ένδυσης, ανακλαστικών και πανό» για τις ανάγκες των δράσεων που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας 2019, συνολικού προϋπολογισμού με ΦΠΑ 1.089,96 €, δέχεται προσφορές μέχρι την 06/09/2019 και ώρα 13..00.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο Καρδίτσας, στην κα Ναταλία Τζέλλου, υπάλληλο του Δήμου, στο τηλέφωνο 2441350808, για πληροφορίες για την παραπάνω προμήθεια.

Η προμήθεια θα ανατεθεί στον έχοντα την καλύτερη οικονομική προσφορά.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΤΣΙΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ