1

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια αναμνηστικών ειδών

 

Ο Δήμος Καρδίτσας προκειμένου να προβεί στην απ’ ευθείας  ανάθεση για την «Προμήθεια αναμνηστικών ειδών (T-shirts, κονκάρδων κλπ.)» για τις ανάγκες των δράσεων που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας 2020, συνολικού προϋπολογισμού με ΦΠΑ 1.713,17 €, δέχεται προσφορές μέχρι  την Δευτέρα 14/09/2019 και ώρα  11.00.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο Καρδίτσας, στην κα Ναταλία Τζέλλου, υπάλληλο του Δήμου, στο τηλέφωνο 2441350808, για πληροφορίες για την παραπάνω προμήθεια.

Η προμήθεια θα ανατεθεί στον έχοντα την καλύτερη οικονομική προσφορά.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΤΣΙΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ