1

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσίας «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020 – Ι. 20»

Ο Δήμος Καρδίτσας προκειμένου να προβεί στην απευθείας  ανάθεση για την παροχή υπηρεσίας «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020 – Ι. 20» Δήμου Καρδίτσας δέχεται κλειστές προσφορές μέχρι την ΤΡΙΤΗ 24/11/2020  και ώρα 15:00

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο Καρδίτσας Γραφείο προμηθειών  (Αρτεσιανού 1- Καρδίτσα  κ. Κατσαούνο Γιάννη κ. Σκούρα Κατερίνα τηλ: 24413-50799-97),  για κάθε άλλη πληροφορία για την παραπάνω  παροχή υπηρεσίας.

Η παροχή  θα ανατεθεί  στον έχοντα την καλύτερη οικονομική προσφορά.

Ο Α/ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΣΧΟΡΕΤΣΑΝΙΤΗΣ ΗΛΙΑΣ