1

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Κατάρτιση Μητρώου Ιδιοκτητών οχημάτων και μηχανημάτων έργων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για την Κατάρτιση Μητρώου Ιδιοκτητών οχημάτων και μηχανημάτων έργων για εργασίες αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών από χιονοπτώσεις, παγετό, πλημμύρες, καταπτώσεις, κατολισθήσεις, πυρκαγιές κλπ, έως την 31-12-2020.

Ο Δήμος Καρδίτσας

ΚΑΛΕΙ

Τους ενδιαφερόμενους ιδιοκτήτες οχημάτων και μηχανημάτων έργων να υποβάλλουν στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καρδίτσας, Σαρανταπόρου 140, Τ.Κ. 43132 αίτηση συμμετοχής στο εν λόγω μητρώο, συνοδευόμενη από τη σχετική υπεύθυνη δήλωση και φωτοαντίγραφα των αδειών κυκλοφορίας των παραπάνω οχημάτων και μηχανημάτων έργων.

Υπόδειγμα της αίτησης και της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης διατίθεται από το Πρωτόκολλο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καρδίτσας και από την ιστοσελίδα του Δήμου:

www.dimoskarditsas.gov.gr → Επικαιρότητα → Διαγωνισμοί → Διαγωνισμοί Υπηρεσιών

Ο Αντιδήμαρχος

Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Ευρωπαϊκών προγραμμάτων

Γεώργιος Μάττας