1

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΙΚΡΟΦΩΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ»

Ο Δήμος Καρδίτσας προκειμένου να προβεί στην απευθείας ανάθεση για υπηρεσίες με τίτλο «ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΙΚΡΟΦΩΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ» για τις ανάγκες υλοποίησης εκδήλωσης στο πλαίσιο της συμμετοχής του Δήμου Καρδίτσας στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2020, συνολικού προϋπολογισμού με ΦΠΑ 1.000,00 €, δέχεται κλειστές προσφορές ή με email, μέχρι την Τρίτη 15/09/2020 και ώρα 10:00.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο Καρδίτσας, στην κα Ναταλία Τζέλλου, υπάλληλο του Δήμου, στο τηλέφωνο 2441350808, για πληροφορίες για την παραπάνω υπηρεσία.

Η προμήθεια θα ανατεθεί στον έχοντα την καλύτερη οικονομική προσφορά.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΙΑΚΟΣ