Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσίας Δήμου Καρδίτσας έτους 2019

Ο Δήμος Καρδίτσας προκειμένου να προβεί στην απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας ραψίματος μίας στολής, της μασκότ της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας και υφασμάτινων σημαιών στολισμού, μήκους 50 μ, συνολικού προϋπολογισμού με ΦΠΑ 250,00 €, δέχεται κλειστές προσφορές μέχρι την Παρασκευή 30/09/2019 και ώρα 14:30

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο Καρδίτσας, στην κα Ναταλία Τζέλλου, υπάλληλο του Δήμου, στο τηλέφωνο 2441350808, για πληροφορίες για την παραπάνω υπηρεσία.

Η υπηρεσία θα ανατεθεί στον έχοντα την καλύτερη οικονομική προσφορά.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΑΛΕΞΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ