Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση εργασίας τεχνικού έλεγχου οχημάτων (ΚΤΕΟ)

Ο Δήμος Καρδίτσας προκειμένου να προβεί στην απευθείας ανάθεση εργασίας τεχνικού ελέγχου οχημάτων (ΚΤΕΟ), δέχεται κλειστές προσφορές μέχρι την Παρασκευή 18/1/2019 και ώρα 15:00.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον (κ. Αγγέλου Γεώργιο Αμαξοστάσιο Δήμου Καρδίτσας τηλ. 24413-50850), για να παραλάβουν τις σχετικές προδιαγραφές και κάθε άλλη πληροφορία για την παραπάνω προμήθεια.

Η προμήθεια θα ανατεθεί στον έχοντα την καλύτερη οικονομική προσφορά.