1

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθειες βιβλίων και Η/Υ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ Η/Υ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΥΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2018

Η Σχολική επιτροπή τής Α/ΘΜΙΑΣ εκπαύδευσης τού δήμου Καρδίτσας προκειμένου να προβεί στην απευθείας ανάθεση προμήθειας ΒΙΒΛΙΩΝ καί Η/Υ (ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ) δέχεται κλειστές προσφορές μέχρι την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16/11/2018 καί ώρα 14.00

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας και Πολιτισμού (Πλαστήρα 62- Καρδίτσα κ.Σδρόλια Παρασκευή τηλ 24413-54719) για να παραλάβουν τις σχετικές προδιαγραφές και κάθε άλλη πληροφορία για τις παραπάνω προμήθειες.

Οι προμήθειες θα ανατεθούν στους έχοντες την καλύτερη οικονομική προσφορά.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΠΑΚΑΛΑΚΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ