1

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθειες του Δήμου Καρδίτσας έτους 2019

Ο Δήμος Καρδίτσας προκειμένου να προβεί στην απευθείας ανάθεση προμήθειας που αφορά «ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΤΟΥΣ 2019 – προϋπολογισμού 3.593,41€» δέχεται κλειστές προσφορές μέχρι την Παρασκευή 03/05/2019 και ώρα 12:00.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται τμήμα Προμηθειών (Αρτεσιανού 1- Καρδίτσα) κ. Κατσαούνο Γιάννη – κ.Σκούρα Κατερίνα τηλ 24413-50799-97, & στην κ. Καφαντάρη Αικατερίνη τηλ 24413-54716, για να παραλάβουν τις σχετικές προδιαγραφές και κάθε άλλη πληροφορία για τις παραπάνω προμήθειες.

Οι προμήθειες θα ανατεθούν στους έχοντες την καλύτερη οικονομική προσφορά.

Για την τελική κατακύρωση θα απαιτηθεί η προσκόμιση δικαιολογητικών κατακύρωσης.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΑΛΕΞΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ